TAITEESTANI TEOKSET CV  
 
 
 
 

 

Maisema

Rytmi, liike ja väri ovat tärkeimpiä elementtejä maalatessani maisemallisia aiheita. Niiden avulla, varsinkin työskentelyni alkuaikoina, ilmaisin maisemasta huokuvaa fyysisyyden tuntua. Pelkistämällä luonnonmuotojen moninaisuutta ja ihmisen tekemiä rakenteita geometrishenkisiksi muotoaiheiksi olen tavoitellut määrällistä yhdenmukaisuutta. Lisäämällä tai vähentämällä muotoja voi vaikuttaa sommitelman dynamiikkaan, jolla kuvailen myös luonnon ja ihmisen yhteenkuuluvuutta ja mahdollisuutta tasapainoiseen yhdessäoloon maapallolla. Maisema-aiheeni toteutuminen saa useimmiten alkunsa jostain tietystä paikasta ja sen realististen ominaisuuksien tarkastelusta. Työskentelyn edetessä havainnon kohde sekoittuu muihin, aiemmin nähtyihin maisemiin tai muuttuu maalausteknisten sattumien ja mielikuvien sepitteeksi.