TAITEESTANI TEOKSET CV  
 
 
 
 

 

Muodonmuutoksia

Lehmus-sarjaa katsovalle voi muotojen vähenemisen ja muuttumisen seuraaminen riittää mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Sarja voi herättää myös kysymyksen. Mikä teossarjassa minua kiinnostaa? Voisiko muodonmuutossarjan ilmaisutavassa olla jotain muutakin kuin puun muotojen muuttuminen? Onko ulkoisen muodonmuutoksen lisäksi olemassa jokin toinen muodonmuutos, josta pelkistyminen kenties vertauskuvallisesti kertoo? Vaistonvaraisessa abstrahoinnissa tunteen ja sattuman ohjaama työskentely etenee usein hyppäyksittäin. Kokonaisuus muodostuu näistä pelkistyksen eri vaiheista kuitenkin niin, että alku ja loppu ovat saman tarinan eri vaiheita.